2012ko maiatzaren 20an Jaunaren Igokundea B

Markos 16,15-20     Eta esan zien: “Zoazte mundu guztian zehar eta hots egin berriona izaki guztiei. Sinesten eta bataiatzen den oro, salbatua izango da; sinesten ez duena, berriz, kondenatua. Sinestedunek seinale hauek izango dituzte berekin: nire izenean deabruak botako dituzte, hizkuntza berriz mintzatuko dira, sugeak eskuetan hartuko dituzte eta, edari hilgarriren bat edanik ere, ez die gaitzik egingo; gaixoei eskuak ezarriko dizkiete eta sendatu egingo dira”. Horrela hitz egin LEER MAS…

13 de mayo de 2012 VI Domingo de Pascua (B)

Juan 15, 9 – 17   En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: –            «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue LEER MAS…

2012ko maiatzaren 13a Pazkoaldiko 6. Igandea (B)

  Joan 15,9-1  Aitak maite nauen bezala, halaxe maite zaituztet nik ere zuek; iraun tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, nik neure Aitaren aginduak betez haren maitasunean irauten dudan bezala. Hau guztia nire poza zeuengan izan dezazuen esan dizuet, eta poz hori bete‑betea izan dadin. “Hau da nire agindua: maita dezazuela elkar nik maite izan zaituztedan bezala. Ez die inork maitasun handiagorik adiskideei, bere burua LEER MAS…

29 de abril de 2012

                                     4 Domingo de Pascua (B)   Juan 10,11-18   En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: – Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las ovejas: el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las LEER MAS…

2012ko apirilaren 29a

     Pazkoaldiko 4. Igandea (B)     Joan 10,11-18   “Neu naiz artzain ona; artzain onak bere burua ematen du ardien alde. Morroiak, otsoa etortzen ikusi orduko, ardiak utzi eta ihes egiten du, ez baita artzaina eta ardiak ere ez baititu bereak. Orduan, otsoak ardiak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu. Izan ere, morroiari lansaria zaio axola, eta ez ardiak. “Neu naiz artzain ona. Ezagutzen ditut neure ardiak, eta ni LEER MAS…

22 de Abril de 2012

  22 de Abril de 2012 III Domingo de Pascua (B)   Lucas 24,35-48   En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: – Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él LEER MAS…

2012ko apirilaren 22 Apirila

  2012ko apirilaren 22 Apirila Pazkoaldiko 3. Igandea     Lukas 24,35-47   Bi ikasleek bidean gertatua eta nola ogia zatitzean ezagutu zuten kontatu zieten. Hamaikak eta lagunak horretaz mintzo zirela, Jesus agertu zitzaien erdian eta esan zien: “Bakea zuei”. Beldur‑ikaraz beterik, mamua ikusten zutela uste zuten. Baina Jesusek esan zien: “Zergatik izutzen zarete? Zergatik sortzen zaizkizue zalantza horiek barruan? Ikusi nire esku‑oinak, neu naiz. Uki nazazue eta begira: mamuak LEER MAS…

2012ko apirilaren 15a Pazkoaldiko 2. Igandea

Behardugun Berria   Joan 20,19-31   Asteko lehen egun hartan bertan, arratsean, ikasleak etxe batean bildurik zeuden; judu‑agintarien beldurrez, ateak itxirik zeuzkaten. Sartu zen Jesus eta, erdian jarririk, agurtu zituen esanez: “Bakea zuei”. Gero, eskuak eta saihetsa erakutsi zizkien. Pozez bete ziren ikasleak Jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien: “Bakea zuei. Aitak ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet”. Eta haien gainera arnasa botaz, esan zien: “Hartzazue Espiritu Santua. LEER MAS…