Categoría: Buena Nueva

Joan, 2, 13-25   Hurbil zen juduen Pazko Jaia, eta Jerusalemera joan zen Jesus. Tenpluan merkatariak aurkitu zituen idi, ardi eta usoak saltzen, eta diru‑trukalariak ere bai, han eserita. Jesusek, lokarriz zartailu bat eginez, tenplutik kanpora bota zituen denak, bai eta ardiak eta idiak ere; eta trukalarien diruak sakabanatu eta mahaiak irauli egin zituen. Uso‑saltzaileei […]

Leer más

Markos 9,2-10   Handik sei egunera, Jesusek Pedro, Santiago eta Joan hartu eta mendi garai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean: jantziak distiratsu bihurtu zitzaizkion, zuri‑zuri, munduan inork jar litzakeen baino zuriago. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi: “Maisu, zein ederki gauden hemen! Zergatik ez […]

Leer más

  Markos 1, 12-15   Berehala, Espirituak basamortura bultzatu zuen Jesus. Berrogei egunez egon zen basamortuan, Satanasek tentatzen zuela. Basabereekin bizi zen eta aingeruak zituen zerbitzari. Jesusek nagusitasunez predikatu eta sendatu (1,14‑45) Joan Bataiatzailea kartzelan sartu eta gero, Jesus Galileara etorri zen eta Jainkoaren berriona hots egiten zuen. Honela zioen: “Betea da garaia, eta gainean […]

Leer más

  Markos 2,1-12   Zenbait egunen buruan, berriro Kafarnaumen sartu zen Jesus. Eta etxean zegoeneko berria zabaldu zen. Bildu zen jendetzarekin, ez zegoen inon tokirik, ez eta atarian ere. Eta mezua adierazten zien. Hartan, elbarri bat ekarri zioten lau lagunen artean. Baina jendetzagatik ezin zuten eraman Jesusenganaino. Orduan, bera zegoen parean etxe gaina zulatu eta […]

Leer más

Enlaces para las reflexiones de Pagola. Esperamos que os sirva para reflexionar, orar.. J. A. Pagola – Ciclo C – 2012-2013   Homilia del domingo …. Ciclo A …. Ciclo B …. Ciclo C …. Euskera …. Multilingüe …. Videos2012/2013 – Ciclo CPara leer, compartir, descargar o imprimir, las homilías de José Antonio Pagola, tienes que pulsar el ciclo que te interese del menú superior. No […]

Leer más

  HARTU TA ZABALDU domekahonetakoEbanjelioa… Behardugun Berria                                                                2012ko otsailaren 12an Urteko 6. Igandea B Markos 1, 40-45   Legendun bat etorri zitzaion erreguka, eta belauniko esan zion: ‑Nahi baduzu, garbi nazakezu. Errukiturik, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez: ‑Nahi dut, izan zaitez garbi. Berehala alde egin zion legenak, eta garbi […]

Leer más